Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


3 octombrie 2013


HOTĂRÂRE nr. AT-5/5 referitor la Racordarea seminarelor ştiinţifice de profil la Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice 2013 [122 Kb]

HOTĂRÂREA nr. AT-5/6-1 din 03 octombrie 2013 referitor la Racordarea comisiilor de experţi pe domenii ştiinţifice (unificate) la Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice 2013

HOTĂRÂREA nr. AT-5/6-2 din 03 octombrie 2013 referitor la Racordarea comisiilor de experţi pe ramuri ştiinţifice la Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice 2013

HOTĂRÂREA nr. AT-5/7-1 din 03 octombrie 2013 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-5/7-2 din 03 octombrie 2013 cu privire la avizarea demersului Universităţii de Studii Europene din Moldova referitor la abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-5/7-3 din 03 octombrie 2013 cu privire la avizarea demersului Universităţii Agrare de Stat din Moldova referitor la abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-5/7-4 din 03 octombrie 2013 cu privire la avizarea demersului Institutului Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare referitor la abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-5/8 din 03 octombrie 2013 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT-5/8-1 din 03 octombrie 2013 Cu privire la permisiunea susţinerii tezei de doctor habilitat în baza lucrărilor publicate

HOTĂRÂREA nr. AT-5/9 din 03 octombrie 2013 Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

HOTĂRÂREA nr. AT-5/11 din 03 octombrie 2013 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

HOTĂRÂREA nr. AT-5/12-2.2 din 03 octombrie 2013 cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea: 06.01.06 – Legumicultura din cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM

HOTĂRÂREA nr. AT-5/5 din 03 octombrie 2013 referitor la modificarea şi completarea Regulamentului privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova/a>