Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


20 decembrie 2012


HOTĂRÂREA nr. AT-7/1 din 20 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico – didactice în Republic [185 Kb]

HOTĂRÂREA nr. AT-7/2 din 20 decembrie 2012 cu privire la validarea deciziei Senatului Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI al Republicii Moldova privind modificarea în componenţa seminarului ştiinţific de profil

HOTĂRÂREA nr. AT-7/3 din 20 decembrie 2012 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat şi prelungirea termenului de abilitare

HOTĂRÂREA nr. AT-7/3.1 din 20 decembrie 2012 cu privire la avizarea demersului Universităţii Tehnice a Moldovei adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-7/3.2 din 20 decembrie 2012 cu privire la crearea Registrului online al doctorandului

HOTĂRÂREA nr. AT-7/3.3 din 20 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)

HOTĂRÂREA nr. AT-7/4 din 20 decembrie 2012 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT-7/4.1 din 20 decembrie 2012 privind respingerea demersului Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor

HOTĂRÂREA nr. AT-7/5 din 20 decembrie 2012 cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

HOTĂRÂREA nr. AT-7/6 din 20 decembrie 2012 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică obţinute în străinătate