Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


5 iulie 2012


HOTĂRÂREA nr. AT-4/1 din 05 iulie 2012 privind aprobarea componenţei nominale a [255 Kb]

HOTĂRÂREA nr. AT-4/1.1 din 05 iulie 2012 privind validarea deciziilor Senatului Universităţii de Stat din Moldova şi Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport despre operarea modificărilor în componenţa seminarelor ştiinţifice de profil

HOTĂRÂREA nr. AT-4/3 din 05 iulie 2012 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat şi prelungirea termenului de abilitare

HOTĂRÂREA nr. AT-4/3.1 din 05 iulie 2012 cu privire la respingerea unor dosare pentru abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-4/3.2 din 05 iulie 2012 cu privire la avizarea demersurilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării adresate Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţii organizatoare de doctorat la anumite specialităţi

HOTĂRÂREA nr. AT-4/4 din 05 iulie 2012 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT-4/4.1 din 05 iulie 2012 privind respingerea demersurilor cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor

HOTĂRÂREA nr. AT-4/4.2 din 05 iulie 2012 privind examinarea repetată a tezelor de doctorat în comisiile de experţi pe ramuri Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

HOTĂRÂREA nr. AT-4/5 din 05 iulie 2012 Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

HOTĂRÂREA nr. AT-4/6 din 05 iulie 2012 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

HOTĂRÂREA nr. AT-4/7 din 05 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

HOTĂRÂREA nr. AT-4/8 din 05 iulie 2012 cu privire la unele modificări operate în componenţa comisiilor de experţi pe ramuri ştiinţifice

HOTĂRÂREA nr. AT-4/9 din 05 iulie 2012 privind componenţa nominală a comisiei specializate de evaluare a Institutului de Istorie, Stat și Drept

HOTĂRÂREA nr. AT-4/9.1 din 05 iulie 2012 privind componenţa nominală a comisiei specializate de evaluare a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport