Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


29 iunie 2006Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 29 iunie 2006
(Proces-verbal nr.4)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 9 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. GUMANIUC Alexei, doctor habilitat în agricultură;
  2. POIRAS Anton, doctor habilitat în biologie;
  3. CIUBOTARU Anatol, doctor habilitat în medicină;
  4. ROTARU Natalia, doctor habilitat în medicină;
  5. GLADUN Nicolae, doctor habilitat în medicină;
  6. BABII Leonid, doctor habilitat în economie;
  7. KISELIOV Iurii, doctor habilitat în tehnică;
  8. RUSU Ion, doctor habilitat în tehnică;
  9. ALCAZ Vasile , doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. MOCREAC Grigore, doctor în agricultură;
  2. CĂPĂŢÂNĂ Ana, doctor în biologie;
  3. BABAN Elena, doctor în biologie;
  4. KIŞLIARIUK Victor, doctor în geografie;
  5. MIHAILOVICI Gheorghe, doctor în medicină;
  6. ROŞCA Angela, doctor în medicină;
  7. LOZOVANU Svetlana, doctor în medicină;
  8. DRAGAN Boris, doctor în medicină;
  9. MARIAN Silvia, doctor în drept;
  10. TABUNCIC Tatiana, doctor în drept;
  11. MERIŞESCU Anica, doctor în drept;
  12. BOIŞTEANU Eduard, doctor în drept;
  13. GAMURARI Vitalie, doctor în drept;
  14. NICIC Andrei, doctor în istorie;
  15. SVETLICINÂI Rodica, doctor în istorie;
  16. MIDRIGAN Pavel, doctor în politologie;
  17. ALBU Ion, doctor în economie;
  18. LÎSÎI Tatiana, doctor în economie;
  19. KOSS Alexander, doctor în economie;
  20. DOROGAIA Irina, doctor în economie;
  21. GRAUR Eleonora, doctor în economie;
  22. BRADU Marcel, doctor în economie;
  23. OMAR Ahmad Alsid , doctor în economie;
  24. POLOZ Andrei, doctor în economie;
  25. MAZNIC Silvia, doctor în filologie;
  26. GURĂU Larisa, doctor în filologie;
  27. ZALAMAI Victor , doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  28. GHIMPU Lidia, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  29. NICA Denis, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  30. BURLACA Oleg, doctor în informatică;
  31. RĂDUCAN Marcel, doctor în tehnică;
  32. CALDARE Viorel, doctor în tehnică;
  33. DRĂGAN Aurelian, doctor în pedagogie;
  34. TRIBOI Vasile, doctor în pedagogie;
  35. ROMAN Călin-Constantin, doctor în pedagogie;
  36. MACRIŢCHI Natalia, doctor în pedagogie;
  37. ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie;
  38. FULEA Teodora, doctor în pedagogie;
  39. PASCARI Valentina, doctor în pedagogie;
  40. SURUCEANU Maria, doctor în pedagogie;
  41. KEREKEŞ Adelhaida, doctor în pedagogie;
  42. OROSAN Dumitru, doctor în pedagogie.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar
  următorilor pretendenţi:
  1. ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar în specialitatea: 03.00.05 – Botanică;
  2. MIHU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea:14.00.09 – Pediatrie;
  3. GHEORGHIŢĂ Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiza judiciară);
  4. EŢCU Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar în specialitatea: 10.02.01 – Limba română;

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorilor pretendenţi:
  1. USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător la specialitatea: 03.00.23 – Biotehnologie.

 5. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent)următorilor pretendenţi:
  1. CERCEL Ilie, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.19 – Parazitologie, helmintologie;
  2. RURAC Mihail, doctor în agricultură, conferenţiar universitar în specialitatea:06.01.01 – Agrotehnică;
  3. PRUNICI Petru, doctor în geografie, conferenţiar universitar în specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale;
  4. CEBAN Emil, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.40 – Urologie;
  5. TESTEMIŢANU Andrei, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie;
  6. PISARENCO Nadejda, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.19 – Imagistică medicală;
  7. HÎNCU Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.35 – Chirurgie pediatrică;
  8. IACUB Vladimir, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
  9. COBÎLEANSCHI Eugen, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne;
  10. COJOCARU Stela, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.10 – Boli infecţioase;
  11. ADAUJI Stela, doctor în farmacie, conferenţiar universitar în specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
  12. LUPU Mihail, doctor în farmacie, conferenţiar universitar în specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
  13. CAŞCAVAL Ion, doctor în farmacie, conferenţiar universitar în specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
  14. CLIMOVA Ala, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02–Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
  15. PÎNZARI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil, familial);
  16. MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie);
  17. RUSU Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal ( drept procesual penal; criminalistică; teoria activităţii investigativ-operative);
  18. TIHONOV Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
  19. CIOBU Stela, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
  20. LUCHIAN Ivan, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
  21. SUHOVICI Ana, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
  22. GOROBEŢ Ilinca, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
  23. PISANIUC Maia, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale;
  24. POPOVICI Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
  25. VEREJAN Oleg, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.11 – Statistică economică;
  26. POPA Andrei, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în business);
  27. POMELNICOVA Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.04 – Limbi germanice;
  28. AXENTII Ioana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
  29. NAMOLOVAN Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
  30. DIACENCO Eugenia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;

 6. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. BIVOL Alexei,doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea:03.00.19 – Parazitologie, helmintologie;
  2. CORLĂTEANU Liudmila, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.12 – Fiziologia plantelor;
  3. CEBANU Vitalie, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător în specialitatea: 06.00.18 – Viticultură;
  4. NEGRU Elena, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
  5. UNGUREANU Constantin, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
  6. POPOVSCHI Valeriu, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
  7. ZABOLOTNAIA Lilia, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
  8. FEIGER Lilia, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător în specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice;
  9. ANTOHI Maria, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător în specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice;
  10. CHIŢU Svetlana, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:
BOTEZATU Alexandru, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit de Universitatea Prieteniei Popoarelor din Rusia, diploma eliberată la 4 martie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
ODAGIU Iurie, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în drept, conferit de Universitatea din Bucureşti, România, diploma eliberată la 3 mai 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal);
NOUR Valeriu, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în drept, conferit de Universitatea din Bucureşti, România, diploma eliberată la 3 mai 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie);
CHIMERCIUC Nicolae, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe militare, conferit de Universitatea Naţională de Apărare, România, diploma eliberată la 15 iunie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe militare, în specialitatea: 20.00.02 – Arta şi tactica militară;
BONDARENCO Vladimir, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe politice, conferit de Universitatea din Sankt-Petersburg, Rusia, diploma seria KT nr. 145527 eliberată la 18 martie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în politologie, în specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării;
SENCU Enrico, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în economie, conferit de Consiliul Ştiinţific al Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe, Moscova, Rusia, diploma eliberată la 28 ianuarie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în economie, în specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială şi relaţii economice internaţionale;
SAMOILĂ V. Irina, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie industrială, conferit de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România, diploma eliberată la 10 februarie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.19.07 – Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei;
SIDORENCO Elena, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie civilă, conferit de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, România, diploma eliberată la 15 mai 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea:05.23.17 – Mecanica construcţiilor;
BALAN Evghenii, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare din Ucraina, diploma eliberată la 15 decembrie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor habilitat în tehnică, în specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia frigorifică).