Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19 aprilie 2019


1.-decizie-formare-css-dh-19.04.19.pdf [575 Kb]

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.1 din 19 aprilie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 19 aprilie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.3 din 19 aprilie 2019 cu privire la modificarea componenței Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.4 din 19 aprilie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.5 din 19 aprilie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.6 din 19 aprilie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.7 din 19 aprilie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.8 din 19 aprilie 2019 cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.9 din 19 aprilie 2019 cu privire la modificarea componenței Seminarului științific de profil

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.10 din 19 aprilie 2019 cu privire la evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice de profil

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.11 din 19 aprilie 2019 cu privire la aprobarea registrelor manifestărilor științifice