Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


25 februarie 2016


Hotarârea nr. AT- 1/4.1 din 25 februarie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe [333 Kb]

Hotărîrea nr. AT 1/3 din 25 februarie 2016 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea nr. AT- 1/4.1 din 25 februarie 20156 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea nr. AT- 1/5.1 din 25 februarie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

Hotărârea nr. AT- 1/4.2 din 25 februarie 20156 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea nr. AT- 1/5.2 din 25 februarie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

Hotărârea nr. AT- 1/5.3 din 25 februarie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar cercetător

Hotărârea nr. AT- 1/7 din 25 februarie 2016 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

Hotărîrea AT - nr. 1/3.1 din 25 februarie 2016 privind respingerea demersului pentru formarea Consiliului ştiinţific specializat al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova

Hotărîrea AT - nr. 1/3.2 din 25 februarie 2016 privind respingerea demersului pentru formarea Consiliului ştiinţific specializat al Instituţiei Publice Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”

Hotărîrea nr. AT 1/6.1 din 25 februarie 2016 privind instituirea Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc la specialitatea 133.01 Procese fizice în gaze şi în plasmă

Hotărîrea nr. AT 1/6.2 din 25 februarie 2016 privind modificările în componenţa Seminarul ştiinţific de profil 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie

Hotărîrea nr. AT 1/8 din 25 februarie 2016 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărîrea nr. AT 1/11-2 din 25 februarie 2016 cu privire la aprobarea Comitetului de concurs pentru Concursul Naţional „Teza de doctorat de execelenţă a anului”

Hotărîrea nr. AT 1/11-1 din 25 februarie 2016 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului"

Hotărîrea nr. AT 1/11.4 din 25 februarie 2016 privind prelungirea termenului de funcționare a Comisiilor de experți ai CNAA

Hotărîrea nr. AT 1/11.5 din 25 februarie 2016 privind prelungirea termenului de funcționare a Seminarelor științifice de profil

Hotărîrea nr. AT 1/11 din 25 februarie 2016 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării