Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14 noiembrie 2013


HOTĂRÂREA nr. AT – 6/1-1 din 14 noiembrie 2013 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat [404 Kb]

HOTĂRÂREA nr. AT – 6/2 din 14 noiembrie 2013 Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

HOTĂRÂREA nr. AT – 6/1-2 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

HOTĂRÂREA nr. AT – 6/4 din 14 noiembrie 2013 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

HOTĂRÂREA nr. AT – 6/5-1 din 14 noiembrie 2013 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT – 6/5-2 din 14 noiembrie 2013 referitoare la avizarea demersului Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT – 6/8-1.1, 6/8-1.2 din 14 noiembrie 2013 privind prelungirea duratei de împuternicire a Consiliului ştiinţific specializat DH51 14.00.06-38 și D34 12.00.08-03

HOTĂRÂREA nr. AT – 6/8-2.1, 6/8-2.2 din 14 noiembrie 2013 referitor la modificarea Seminarului ştiinţific de profil