Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


26 octombrie 2006Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 26 octombrie 2006
(Proces-verbal nr.6)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 2 persoane


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. IVANOV Victoria, doctor habilitat în medicină;
  2. LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină;
  3. POSTICĂ Gheorghe, doctor habilitat în istorie;
  4. CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie;
  5. POPOVICI Gheorghe, doctor habilitat în tehnică.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. DEGTEARI Vladimir, doctor în agricultură;
  2. LUPAŞCO Natalia, doctor în medicină;
  3. BELÎI Adrian, doctor în medicină;
  4. DIUG Octavian, doctor în farmacie;
  5. SLIPENSKI Boris, doctor în drept;
  6. CHISARI Aliona, doctor în drept;
  7. CEUCA T. Nicolae Dorel, doctor în istorie;
  8. SPRINCEAN Serghei, doctor în politologie;
  9. BATIŞCEV Ruslan, doctor în economie;
  10. PLATON Svetlana, doctor în economie;
  11. DRAGNEV Valeriu , doctor în economie;
  12. MARINA Viorica , doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  13. BEJENARI Igor , doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  14. PETROVICI Constantin, doctor în pedagogie;
  15. ONEŢ Ioan, doctor în pedagogie.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar
  următorilor pretendenţi:
  1. GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţie muzicală).

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent)următorilor pretendenţi:
  1. NAGACEVSCHI Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 06.01.03 – Agropedologie;
  2. GRABCO Nadejda, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea:03.00.05 – Botanică;
  3. CUZA Petru, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea:03.00.05 – Botanică;
  4. BALAN Ion, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 16.00.05 – Chirurgie veterinară;
  5. CHIRTOACĂ Lilia, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.01–Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept;
  6. BABĂRĂ Valeriu, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03–Drept privat (drept internaţional privat);
  7. ROŞCA Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03–Drept privat (al afacerilor);
  8. STATI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08–Drept penal (penal);
  9. TIMOTIN Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08–Drept penal (penal);
  10. SPÎNU Ludmila, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08–Drept penal (penal);
  11. ZAPOROJAN Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08–Drept penal (penal);
  12. GROSU Vladimir, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08–Drept penal (penal);
  13. VREMEA Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08–Drept penal (penal);
  14. POP S. Octavian, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08–Drept penal (penal);
  15. SUCEVEANU Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.10–Drept internaţional public;
  16. SCOBIOALĂ Diana, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.10–Drept internaţional public
  17. CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.10–Drept internaţional public;
  18. KULIKOVSKI Lidia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.25.03–Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie;
  19. POPOVICI Angela, doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 25.00.01–Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice;
  20. PÂSLARIUC Virgiliu, doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
  21. GROSSU Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării;
  22. MÎNĂSCURTĂ Cezar, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
  23. BORŞ Vladimir, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
  24. STAN Valentina, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
  25. STRECHIE Maria, doctor în sociologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese sociale;
  26. MILICENCO Stela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese sociale;
  27. TARAN Irina, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
  28. MORARU Emilia, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar în specialitatea: 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală);
  29. CONDREA Vasile, Maestru emerit al artei, conferenţiar universitar în specialitatea: 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală);
  30. NEDEOGLO Natalia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor;
  31. TOPALĂ Anatolie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor;
  32. DAMIAN Florin, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.01.04 – Geometrie şi topologie;
  33. HUBENCO Teodora, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
  34. ŞEVCIUC Maia , doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
  35. ARHILIUC Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare.

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea:14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
  2. BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea:14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
  3. CURTEANU Ala, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie;
  4. MATRICALĂ Angela, doctor în economie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică.

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:
CIOBANU Doina , Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe biologice, conferit de Institutul de Biologie Moleculară „V.A.Engelgardt” al Academiei de Ştiinţe din Rusia, diploma seria KT nr. 116736 eliberată la 05 martie 2004, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în biologie, în specialitatea: 03.00.03 – Biologie moleculară;
BUJOR Petru, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Federaţiei Ruse, diploma seria ДК nr. 013747 eliberată la 26 aprilie 2002, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor habilitat în medicină, în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie.