Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


11 februarie 2010


Hotararea cu privire la numirea preşedintelui Consiliului ştiinţific specializat DH 22 17.00.01 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM [128 Kb]

Hotărârea privind aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru anul 2009

Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Comisiei de atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT 05/5 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat din 01 octombrie 2009

Hotărârea privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice despre aprobarea sau modificarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil

Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică

Hotărâre cu privire la modificarea Formularului evaluării tezei de doctor / doctor habilitat de către Seminarul ştiinţific de profil / Comisia de problemă din Anexa 1 la Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT 06/2-1 din 05.11.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor în componenţa comisiei de experţi în fizică

Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulament privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil

Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător /consultant de doctorat

Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

Raportul Atestare 2009

Raportul Acreditare 2009