Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


9 octombrie 2014


Hotărârea cu privire la noua redactie a Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducator de doctorat [234 Kb]

Hotărârea nr. AT – 5/1 din 09 octombrie 2014 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea nr. AT – 5/2-1 din 09 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat octombrie 2014

Hotărârea nr. AT – 5/2-2 din 09 octombrie 2014 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea nr. AT – 5/3-2 din 09 octombrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător

Hotărârea nr. AT – 5/3-2 din 09 octombrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor universitar

Hotararea nr. AT – 5/3-2 din 09 octombrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

Hotărârea nr. AT – 5/3-3 din 09 octombrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar universitar

Hotărârea nr. AT – 5/4 din 09 octombrie 2014 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Hotărârea nr. AT – 5/5 din 09 octombrie 2014 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărârea nr. AT – 5/8-1 din 09 octombrie 2014 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil al Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM

Hotărârea nr. AT – 5/8-3 din 09 octombrie 2014 referitor la modificarea şi completarea Regulamentului privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova