Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


6 octombrie 2016


Agenda şedinţei Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din 06 octombrie 2016, ora 14.00 [641 Kb]

HOTĂRÂREA nr. AT-5/1 din 6 octombrie 2016 u privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT-5/2.1 din 6 octombrie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT-5/2.2 din 6 octombrie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT-5/3.1 din 6 octombrie 2016cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

HOTĂRÂREA nr. AT-5/3.2 din 6 octombrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT-5/3.3 din 6 octombrie 2016 din 6 octombrie 2016cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

HOTĂRÂREA nr. AT-5/3.4 din 6 octombrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT-5/4.1 din 6 octombrie 2016 privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

HOTĂRÂREA nr. AT-5/4.2 din 6 octombrie 2016 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM

HOTĂRÂREA nr. AT-5/4.3 din 6 octombrie 2016 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei

HOTĂRÂREA nr. AT-5/5 din 6 octombrie 2016 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-5/6.1 din 6 octombrie 2016 cu privire la permisiunea susţinerii tezei de doctor habilitat în istorie în baza lucrărilor ştiinţifice publicate

HOTĂRÂREA nr. AT-5/6.2 din 6 octombrie 2016 privind prelungirea termenului de funcționare a Comisiilor de experți ai CNAA

HOTĂRÂREA nr. AT-5/6.3 din 6 octombrie 2016 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării