Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


31 mai 2017


Agenda şedintei Comisia de atestare a cadrelor ştiintifice şi ştiinţifico-didactice [42 Kb]

Hotărârea nr. AT-3/1 din 31 mai 2017 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea nr. AT-3/1.1 din 31 mai 2017 cu privire la modificarea componenţei consiliului ştiinţific specializat ad-hoc pentru susţinerea tezei de doctor habilitat

Hotărârea nr. AT-3/1.2 din 31 mai 2017 cu privire la permisiunea susţinerii tezei de doctor habilitat în istorie (în baza lucrărilor ştiinţifice publicate)

Hotărârea nr. AT-3/2.1 din 31 mai 2017 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea nr. AT-3/2.2 din 31 mai 2017 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea nr. AT-3/3.1 din 31 mai 2017 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

Hotărârea nr. AT-3/3.2 din 31 mai 2017 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

Hotărârea nr. AT-3/3.3 din 31 mai 2017 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

Hotărârea nr. AT - 3/4.1 din 31 mai 2017 privind aprobarea componenţei nominale Seminarului ştiinţific de profil pentru un termen de 4 ani

Hotărârea nr. AT-3/4.2 din 31 mai 2017 privind aprobarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc al Universităţii Tehnice a Moldovei

Hotărârea nr. AT-3/4.3 din 31 mai 2017 privind aprobarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Hotărârea nr. AT-3/4.4 din 31 mai 2017 privind modificarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil al Universităţii Tehnice a Moldovei

Hotărârea nr. AT-3/4.5 din 31 mai 2017 privind aprobarea componenţei nominale a seminarului ştiinţific de profil pentru un termen de 4 ani

Hotărârea nr. AT-3/5 din 31 mai 2017 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

Hotărârea nr. AT-3/6 din 31 mai 2017 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat