Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


23 octombrie 2008Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 23 octombrie 2008
(Proces-verbal nr.7)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 1 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. ŞOFRANSKY Zinovia, doctor habilitat în istorie,
    Specialitatea: 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică;;
    Tema: Geneza si evoluţia cromaticii tradiţionale in spaţiul carpato-danubiano-pontic.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. ALEXA Zinaida, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.03 – Endocrinologie;
    Tema:Particularităţile clinice, hormonal-metabolice şi opţiuni de tratament ale diabetului zaharat primar depistat la maturi.
  2. BOROVIC Djina, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.08 – Oftalmologie;
    Tema:Aspecte de patogenie şi tratament al glaucomului primitiv.
  3. DOLGHII Andrei, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
    Tema:Eficacitatea hemostazei endoscopice primare şi repetate în hemoragiile digestive superioare non-variceale.
  4. PARPAUŢ Vladimir, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.28 – Neurochirurgie;
    Tema:Tratamentul endovascular al malformaţiilor arterio-venoase cerebrale şi fistulelor carotido-cavernoas.
  5. NEMERENCO Ala, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management;;
    Tema:Optimizarea serviciilor de asistenţă medicală primară prin implementarea metodelor manageriale contemporane.
  6. COJOCARU Doriana, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologie;
    Tema:Optimizarea diagnosticului precoce şi tratamentului la bolnavii cu leziune pulmonară acută / sindrom de detresă respiratorie acută (LPA / SDRA).
  7. STASIUC Violeta, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologie;
    Tema:Anestezia combinată spinală-epidurală pentru operaţiile cezariene.
  8. CORCEA Vasile, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.44 – Chirurgie cardiovasculară;
    Tema:Particularităţile tratamentului chirurgical al deficitului septal atrial la adulţi.
  9. MOVILĂ Alexandru, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.15 – Genetică
    Tema:Генетическое разнообразие иксодовых клещей Ixodes ricinus L. и трансмиссивных микроорганизмов в очагах Республики Молдова.
  10. CAPITALCIUC Marina, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.16 – Ecologie;
    Tema:Селен в природных водах и биогеохимической цепи «почва-растение» региона Украинской лесостепной и степной почвенных провинций Республики Молдова.
  11. COTOVAIA Aliona, doctor în chimie;
    Specialitatea: 02.00.01 – Chimie anorganică;
    Tema:Aspecte stereochimice ale compuşilor cobaltului cu monoetanolamina.
  12. VAREAGHIN Ion, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
    Tema:Dilemele instituţionalizării procedurilor democratice în contextul tranziţiei est-europene.
  13. PALIHOVICI Serghei, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
    Tema:Reforma administraţiei publice din Republica Moldova în contextul integrării europene.
  14. GOGU Gh. George Dan, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public;
    Tema:Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale.
  15. MOSCALCIUC Irina, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal; criminalistică);
    Tema:Analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii.
  16. MARTIN Daniel, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie; drept execuţional);
    Tema: Măsurile alternative privaţiunii de libertate în legislaţia penală a Republicii Moldova.
  17. PRUTEANU Maria, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba română);
    Tema:Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi (în contextul curriculumului la limba română pentru învăţământul universitar).
  18. CANGEA Petru, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Conducerea strategică a procesului de dezvoltare a şcolii.
  19. SLUTU Lilia, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Fundamente psihopedagogice ale stilului democratic managerial la nivel de instituţie preşcolară.
  20. POLEARUŞ Vladimir, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industrie);
    Tema:Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere internaţionale.
  21. BUNESCU Gheorghe, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
    Tema:Managementul riscurilor în băncile comerciale.
  22. MUNTEAN Neli, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
    Tema:Analiza şi evaluarea riscurilor economic şi financiar ale întreprinderii.
  23. PROCOPII Liuba, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.19 – Lingvistica generală (contrastiv-tipologică);
    Tema:Echivalente româneşti ale formelor participiale din limba rusă (studiu contrastiv).
  24. SEICIUC Eleonora, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale;
    Tema:Rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor integrale cu instrumentar software inteligent.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. MANIUC Mihail,doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea: 14.00.04 – Otorinolaringologi .
  2. MATCOVSCHI Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie.
  3. MIRONENCO Elena,Om Emerit, doctor în studiul artelor, profesor universitar în specialitatea:: 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală)

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. ABABII Andrei, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie.
  2. FERDOHLEB Alexandru, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie.
  3. KIŞLIARIUK Victor, doctor în geografie, conferenţiar universitar în specialitatea: 11.00.04 – Geomorfologie şi geografie evolutivă.
  4. ŢÎMBALIUC Valentin,doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.
  5. CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie; drept execuţional.
  6. ODAGIU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară).
  7. PARENIUC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie).
  8. ZOSIM Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie).
  9. CASIADI Oleg,doctor în filosofie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice.
  10. VRABIE Diana, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.01 – Literatura română.

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. CAZAC Anatol, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

SOLONARI Sergiu, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie mecanică, conferit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, diploma nr. 0003898, seria D, eliberată la 21.02.2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.14.05 – Bazele teoretice ale termotehnicii;
Tema: Studiul influenţei câmpului sonor asupra arderii hidrocarburilor.