Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


15 martie 2019


Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.1 din 15 martie 2019 referitor la modificarea Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice [244 Kb]

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 15 martie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.3 din 15 martie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.4 din 15 martie 2019 cu privire la prelungirea valabilității Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.5 din 15 martie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.6 din 15 martie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.7 din 15 martie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.8 din 15 martie 2019 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.9 din 15 martie 2019 referitor la respingerea contestației privind echivalarea și recunoașterea actului

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.10 din 15 martie 2019 cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.11 din 15 martie 2019 cu privire la Seminarele științifice de profil

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.12 din 15 martie 2019 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice de profil