Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


18 decembrie 2018


DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.1 din 18 decembrie 2018 cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat [204 Kb]

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 18 decembrie 2018 cu privire la Seminarele Științifice de Profil

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.3 din 18 decembrie 2018 cu privire la recunoașterea și echivalarea actului privind titlul științific de doctor habilitat obținute în străinătate

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.4 din 18 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național „Teza de excelență a anului”
Anexa la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.4 din 18 decembrie 2018. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național „Teza de excelență a anului”

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.5 din 18 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Ghidului de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat
Anexa la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.5 din 18 decembrie 2018 Ghidul de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.6 din 18 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Anexa la decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.6 din 18 decembrie 2018.Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.7 din 18 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Codului de etică şi deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic
Anexa la decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.7 din 18 decembrie 2018. Codul de etică şi deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.8 din 18 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniul atestării
Anexa la decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.8 din 18 decembrie 2018. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniul atestării