Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


31 iulie 2020


Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 1 din 31 iulie 2020 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor [442 Kb]

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 2 din 31 iulie 2020 cu privire la respingerea demersurilor de formare a Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 3 din 31 iulie 2020 cu privire la conferirea titlului științific de doctor habilitat

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 4 din 31 iulie 2020 cu privire la conferirea/ confirmarea titlurilor științifice de doctor

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 5 din 31 iulie 2020 cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 6 din 31 iulie 2020 cu privire la confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 7 din 31 iulie 2020 cu privire la confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 8 din 31 iulie 2020 cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 10 din 31 iulie 2020 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020 cu privire la Seminarele științifice de profil

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 din 31 iulie 2020 cu privire la completarea Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 13 din 31 iulie 2020 cu privire la completarea Regulamentului de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice